Наші змагання

Готуємося до робіт в МАН
Положення
про конкурс індивідуальних дослідницьких робіт
 молодших школярів
"Сходинки до Олімпу"
1.  Загальні положення
1.1.Дане положення визначає мету та задачі конкурсу досліджуваних робіт
молодших школярів,  порядок його  організації,  проведення,  підведення
підсумків конкурсу та нагородження переможців.
     1.2.Конкурс досліджуваних робіт молодших школярів являється освітньою
програмою,   що   орієнтована  на  сприйняття  розвитку  у  дітей  навиків
дослідницької діяльності.
2.  Мета та задачі конкурсу
2.1.Мета конкурсу - стимулювати розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості дитини молодшого шкільного віку шляхом удосконалення розвитку дослідницьких здібностей, навиків дослідницької поведінки.
2.2.Основними задачами конкурсу є:
-    підтримка розвитку творчої дослідницької активності дітей;
-  . стимулювання   молодших   школярів   інтересу   до   фундаментальних   та
прикладних наук, ознайомлення з науковою картиною світу.
    3. Строки проведення
3.1 .Конкурс проводиться щорічно в квітні - травні.
3.2.Учасниками    конкурсу   можуть    стати   юні    дослідники    (3,    4    клас)індивідуально.
Для участі в конкурсі необхідно подати заявку до першого листопада та план роботи (дивитись додаток 1). Представлені на конкурсі роботи не рецензуються та не повертаються.
4.  Порядок участі в конкурсі
4.1.На конкурс приймаються завершені дослідницькі роботи дітей молодшого шкільного віку, що виходять за рамки шкільної програми. На конкурс  приймаються тільки роботи, які відповідають критеріям, що представлені в підпункті 4.2. - 4.3. даного положення.
4.2. Для участі в конкурсі приймаються дослідницькі роботи, виконані за наступними напрямками:
1)         наука про людину;
2)         наука про суспільство (історія, суспільствознавство);
3)         наука, про природу (біологія, ботаніка, зоологія, географія, екологія);
4)         наука про мистецтво (літературознавство, мистецтвознавство);
5)         математичні, фізичні, хімічні та технічні науки, астрономія, космонавтика...;
6)    інформатика.
Дослідницькі   роботи   можуть   бути   теоретичними,    експериментальними, винахідними та фантастичними.
4.3.Вимоги до структури, змісту (оформленню) робіт, а також рекомендації до їх написання, наведені в додатку 2 до даного положення. Рекомендації по підготовці та захисту дослідницької роботи надані в додатку 3.    .


5.  Оцінка конкурсної роботи
5.1 .Оцінка робіт буде здійснюватися по наступним критеріям:
-         використання наукових, а також власне створених спеціальних методів та методик дослідження;
-         рівень новизни та оригінальності (ідеї, методи, результати);
-         переконливість та доказовість роботи (глибина обробки ідеї);
-    систематичність викладеногоматеріалу;

-     акуратність та якість виконання;

-          якість виступу в ході процедури захисту роботи у фіналі конкурсу та відповідей на питання;
-          короткий опис дослідницької роботи (дивитись додаток 4).
5.2.Підсумки конкурсу будуть проводитись у наступних номінаціях:
-   кращий експеримент;        .
-   краще спостереження;
-   краща доповідь (презентація роботи);
-   кращий проект;
-   постанова самої оригінальної проблеми;
-   кращий захист;
-   кращий керівник проекту.
5.3.Переможці   конкурсу   нагороджуються   дипломами   та   призами.   При проведені підсумків конкурсу відзначаються керівники переможців. 5.4.Найбільш цікаві роботи опубліковуються у збірнику конкурсу.