Готуємося до школи!

Чому потрібно вести читацький щоденник?


Коли дитина читає твір, необхідно, щоб він
виніс з нього основну думку, дізнався для себе щось нове. А коли в школі
проводитимуться вікторини та конкурси, він швидше пригадає те, що коли-то
було прочитано. Якщо книга прочитана і забута, значить, дитина прочитав її
даремно.

Мета ведення щоденника — навчитися робити висновки, краще
запам'ятовувати й розуміти твір.

Як оформити читацький щоденник учня 3класу?


Щоденник учня 3 класу можна оформити таким чином:

 • Назва твору.
 • Ф. В. О. автора.
 • Вказати, в якому жанрі написано твір.
 • Намалювати малюнок до прочитаної книги.
 • Перерахування головних героїв твору з короткою характеристикою кожного з них.
 • Опис сюжету (про що йде розповідь, що сподобалось у творі або, може бути, що не сподобалося).  
 • Кожен батько може разом з дитиною продумати свій
  варіант, як оформити читацький щоденник. 3клас — це вже той вік,
  коли малюк здатний самостійно вирішувати, який варіант їй подобається, а який
  — ні. У будь-якому випадку, абсолютно однакових щоденників не існує, адже
  кожен підходить до цього питання індивідуально: зовнішнє оформлення, малюнки,
  шрифт заголовків, сам текст твору.

  Багато діти читають енциклопедії. Оскільки це теж
  книга, і дитина її прочитав, енциклопедію також слід вносити до читацький
  щоденник.

  Рекомендується робити записи у своєму щоденнику відразу після
  прочитання книги, поки в пам'яті залишилися свіжі спогади про неї.  Пам’ятка «Як навчитися виразно читати віршові твори»
  1. Вдумливо прочитай вірш.
  2. З’ясуй лексичне значення не зрозумілих тобі слів.
  3. За змістом та ідеєю твору визнач настрій, з яким читатимеш твір.
  4. У кожному рядку визнач (підкресли олівцем) стрижневе слово, тобто слово, на яке падає логічний наголос (слово, яке слід інтонаційно голосом виокремити, бо воно найвагоміше в рядку чи реченні).
  5. Познач олівцем паузи:
  а) кома – ледь помітна пауза (позначка – /);
  б) двокрапка й тире – помітна пауза (позначка – //).
  в) крапка – явна пауза із інтонацією завершеності (позначка – ///).
  6. Ліворуч від кожного рядка постав стрілку, що передає тон читання:
  а) підвищення тону – стрілка вгору (↑);
  б) зниження тону – стрілка вниз (↓);
  в) рівний тон – горизонтальна стрілка (→).
  7. Прочитай кілька разів вірш з дотриманням вимог усіх позначок.


  200 упражнений для развития общей и мелкой моторики

  Введение

  Мой маленький дружок, запоминай движения!
  И вместе с нами
  Двигаться учись без напряжения.
  Пальчикам нашим нужна тренировка,
  Всё получаться будет так ловко!
  Надо, конечно, тебе потрудиться.
  Легче зато потом будет учиться.
  Спориться будет любая работа.
  Скажешь: «Спасибо Вам за заботу!»
  200 упражнений для развития общей и мелкой моторики

  В настоящее время у значительной части детей наблюдается слабость развития зрительно-двигательных и слуховых связей, недостаточное развитие тонкой моторики, графического навыка. Изучение уровня развития тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук у детей, обучающихся в первом классе, показывает, что у многих из них движения рук недостаточно целенаправленны и плохо подчиняются задачам деятельности. Особенно слабо развиты сложнокоординированные движения ведущей руки, плохо сформировано умение использовать ручку или карандаш в качестве рабочего инструмента. Как следствие этого большие сложности вызывает освоение предметных действий. Своевременная выработка у детей тонкой моторики, точной координации, формирование у них синтеза зрительной, слуховой и кинестетической информации обеспечивают быстрое и правильное развитие навыков чтения и письма.
  Данная книга посвящена проблемам развития тонкой моторики, ловкости, координации и освоению предметной деятельности. В ней предложены как развивающие, так и коррекционно-развивающие упражнения и задания, способствующие подготовке руки как непосредственного орудия графической деятельности к выполнению точных и сложных движений. Реализация данных упражнений позволяет развивать и совершенствовать точные движения всех звеньев руки: плеча, предплечья, кистей и пальцев рук, а также улучшает общую скоординированность и ловкость движений.
  Кроме того, в книге описаны подвижные игры, способствующие развитию двигательной ловкости и активности, являющихся основой полноценного физического развития ребенка.

  Раздел 1. Подготовка руки к письму. Развитие мелкой моторики

  200 упражнений для развития общей и мелкой моторики

  Точность графических действий обеспечивается за счет мышечного контроля над мелкой (тонкой) моторикой рук. Это ловкость пальцев и кистей рук, скоординированность их движений. О развитии мелких движений пальцев можно судить, наблюдая за тем, как ребенок рисует или закрашивает детали рисунка. Если он постоянно поворачивает лист, не может менять направление линий при помощи тонких движений пальцев и кисти, значит, уровень развития мелкой моторики недостаточный.

  Тест на развитие графического навыка[1]

  Ребенку дают листок бумаги в клеточку, на котором предварительно взрослый (педагог или родитель) пишет с левой стороны последовательность однотипных графических элементов: два больших – два маленьких – два больших – два маленьких и предлагают продолжить этот «узор» до конца строчки. Оценка результатов теста проводится по 6 параметрам, по каждому из которых выставляется 1 или 0 баллов, затем баллы складываются.

  Оценка результатов теста
  Баллы

  1. Характер линий ровный, прямой, нажим ровный – 1, неровная, дрожащая, двойная, искривленная – 0.
  2. Размер элементов соответствует эталону – 1, не соответствует эталону – 0.
  3. Форма элементов соответствует эталону – 1, не соответствует эталону – 0.
  4. Наклон соответствует эталону – 1, не соответствует эталону – 0.
  5. Отклонение от строчки незначительное: (не более З0) – 1, значительное – 0.
  6. Последовательность элементов: правильно воспроизведена последовательность больших и маленьких элементов – 1, неверно воспроизведена последовательность элементов – 0.
  Результат 6–5 баллов говорит о том, что графический навык у ребенка сформирован достаточно хорошо.
  Результат 4–3 балла – у ребенка есть некоторые трудности в выполнении графических движений, необходимо подобрать упражнения для коррекции тех составляющих графического навыка, которые развиты слабо.
  Результат 2–0 баллов – графический навык развит очень слабо, возможны серьезные трудности при обучении письму в школе.
  Низкий уровень развития графического навыка является причиной целого ряда трудностей в обучении письму:
  1) низкий темп письма;
  2) быстрая утомляемость при письме;
  3) неровная, «дрожащая» линия;
  4) «угловатое» письмо, трудности в написании овалов;
  5) слишком сильный нажим;
  6) трудности в воспроизведении формы графических элементов;
  7) несоблюдение размера графических элементов;
  8) несоблюдение наклона письма;
  9) большое количество помарок и исправлений, «грязное» письмо;
  10) нежелание выполнять письменные упражнения.
  Для формирования у ребенка графического навыка необходимо обучать его с помощью системы специальных упражнений. Основным содержанием занятий по подготовке руки к письму должно быть развитие мелкой мускулатуры и дифференцированности движений кистей и пальцев рук, т. е. формирование функциональной (физиологической) готовности к графической деятельности письма.
  Для развития графического навыка следует использовать:
  • графический диктант;
  • рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки;
  • рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам;
  • выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных штриховок.
  Для развития мелкой моторики рук следует использовать:
  • пальчиковую гимнастику;
  • упражнения на освоение предметных действий. Выполняя различные виды заданий, ребенок приобретает опыт графических движений. При этом необходимо сразу обучать ребенка правильным приемам действия: вести линию сверху вниз и слева направо, уметь выполнять линии различной толщины и формы, штриховать ровно и без пробелов, не выезжая за контур. В 6–7 лет ребенок должен научиться выполнять следующие виды штриховки: прямые вертикальные штрихи (сверху вниз), горизонтальные (слева направо), наклонные, клубочками (круговыми движениями руки, имитирующими наматывание и разматывание нити), полукругами (чешуя у рыбы, черепица крыши и т. д.), крупными петельками. Особое внимание нужно уделять выполнению линий сложной формы одним движением кисти руки (овалы, окружности, волнистые и ломаные линии). Линии должны наноситься без отрыва руки от бумаги; при выполнении задания нельзя менять положение листа или тетради. Следует обращать внимание на правильность посадки за столом. Начинать нужно с выполнения простых заданий и постепенно повышать их сложность, увеличивая время занятия с 10 до 15–20 минут. После этого обязательно следует сделать перерыв, во время которого можно выполнить с ребенком пальчиковую гимнастику или упражнения на развитие предметных действий.
  Регулярные занятия с ребенком обеспечат правильное и красивое письмо.
  Кроме того, существует тесная связь между координацией тонких движений пальцев рук и речью.

  Комментариев нет:

  Отправить комментарий